Sign Up Login
CYNHYRCHIAD

Creative Casting yw’r asiantaeth gastio hynaf yng Nghymru a gaiff ei redeg gan staff wybodus, profiadol o’r sector ffilm a theledu.

Mae Creative Casting wedi bod yn darparu artistiaid cefnogol, “cerdded-ymlaen”, ecstras a dyblau i’r sector adloniant ar gyfer llawer o sioeau deledu, ffilmiau, sesiynnau ffotograffiaeth, sesiynnau modelu ac hysbysebion teledu.

Beth bynnag eich anghenion drwy gysylltu â Creative Casting, gallech fod yn hyderus i dderbyn gwasanaeth gyfeillgar a phroffesiynol i ddarparu artistiaid cefnogol ar gyfer yr hyn sydd ei angen.

Contact us on WhatsApp 07966461799
FAQs Jobs Privacy Policy Terms
2024 © Gems Casting Ltd. T/A Creative Casting. All rights reserved. Solution: Onefuzz