Sign Up Login
Artistiaid

Creative Casting yw'r asiantaeth gastio hynaf yng Nghymru.

Sefydlwyd Creative Casting gan artistiaid gefnogol profiadol a oedd eisiau darparu gwasanaeth broffesiynol, ac hyrwyddo artistiaid gefnogol i'r ddiwydiant ffilm a theledu yng Nghymru a thu hwnt.

Heddiw, mae Creative Casting yn rhan o Grŵp Gems, sydd yn cynnwys Gems Agency, asiantaeth flaenllaw y DU. Mae hyn yn rhoi mynediad anhygoel i gynyrchiadau ffilm a theledu ar draws y byd.

Mae Grŵp Gems wedi gweithio ar draws y byd gyda cynyrchiadau megis Star Wars, Doctor Strange, Harry Potter a Game of Thrones. Yng Nghymru yn unig, mae Grŵp Gems wedi darparu cefnogaeth ar gyfer Doctor Who, Casualty, Sherlock, Y Gwyll, Stella, Gavin and Stacy a llawer mwy.

Pe baech yn artist brofiadol neu eisiau ymuno â'r diwydiant gyffrous yma, yna cysylltwch â Creative Casting nawr, neu cwblhawch y ffurflen gofrestru arlein drwy ddilyn y ddolen isod.

Contact us on WhatsApp 07966461799
FAQs Jobs Privacy Policy Terms
2024 © Gems Casting Ltd. T/A Creative Casting. All rights reserved. Solution: Onefuzz